(0)

Ouderen hulpmiddelen
  • Elderly products

Ouderen Hulpmiddelen

Langer comfortabel thuis wonen met de juiste hulpmiddelen!
Search Site

Overgangsregeling

Er komt er een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) voor de zwaarste, langdurige zorg. Dan verdwijnt de AWBZ. Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg geldt een overgangsregeling.

Er komt een overgangsregeling voor ouderen onder de AWBZ vallen. Er geldt zowel een regeling voor mensen die in een instelling wonen als mensen die thuis zorg via de AWBZ ontvangen. Mensen die in een instelling wonen hebben nog steeds recht op het wonen in een instelling, maar komende tijd zullen er veel mensen moeten gaan verhuizen omdat er steeds minder instellingen zijn. Dus zonder gevolgen zijn de wetswijzigingen niet. Ook de mensen thuis zullen alert moeten blijven of ze de zorg wel krijgen die nodig is. De verantwoordelijkheden veranderen. Trek aan de bel bij de Gemeente of het CIZ als het niet goed gaat.