(0)

Ouderen hulpmiddelen
 • Elderly products

Ouderen Hulpmiddelen

Langer comfortabel thuis wonen met de juiste hulpmiddelen!
Search Site

Grote woningaanpassingen

Grote aanpassingen aan het huis

De komende jaren zullen vele ouderen hun huis gaan verbouwen. Hier volgen tips over de volgorde van de te nemen acties om tot een succesvolle bouw te kunnen komen. We gaan er hierbij van uit dat de WMO een belangrijke rol bij de verbouwing speelt, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Bij een grote verbouwing is het grootste probleem dat u in de toekomst moet gaan kijken. Wat heeft u allemaal nodig, en wat gaat het allemaal kosten ? Er zijn verschillende partijen waar u mee te maken heeft in het hele proces van bouwen. Laten we daar de verschillende betrokken rollen nader toelichten.

De WMO-consulent

Dit is een medewerker van de gemeente die belast is met de taak om de middelen die via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden toegekend zo doelmatig mogelijk in te zetten, en daar in te zetten waar er vraag naar middelen is en waar te verwachten is dat het middel ook een resultaat gaat behalen. Belangrijk voor de financiën.

Bouwtoezicht

Bouwtoezicht is het toezien en sturen van de kwaliteit, van het uit te voeren en uitgevoerde werk, op een bouwproject. Dit bouwtoezicht wordt verricht door een opzichter.
De opzichter vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Hij rapporteert aan de opdrachtgever over zijn bevindingen. Daarnaast communiceert de opzichter met alle bij het project betrokken partijen, architect, aannemer en de gemeente.De taken van de opzichter worden voor de start van het werk bepaald. Meestal is dit een afstemming met de opdrachtgever. Per 1 januari wordt bouwtoezicht niet meer via de gemeente gedaan maar via private partijen.

Indicatie adviseur

Op basis van de WMO worden gesprekken gevoerd met cliënten die een beroep doen op de WMO. De Indicatie-adviseur behandelt aanvragen woonvoorzieningen, maar doet dit ook bijvoorbeeld bij vervoersvoorzieningen en rolstoelen. De Indicatie-adviseur doet de intake (het keukentafelgesprek), breed onderzoek, indicatie, rapportage en opstellen van beschikkingen. De indicatie adviseur bemiddelt tussen externe instanties en bedrijven en onderhoudt contacten met inwoners, mantelzorgers, adviseurs, organisaties en instellingen.

Ergotherapeut

De ergotherapeut geeft aan waar welke wijzigingen noodzakelijk zijn, schrijft specificaties van de door te voeren wijzigingen en beoordeeld tekeningen die gemaakt worden door de architect.

Architect

De architect maakt tekeningen op basis van de specificaties van de ergotherapeut en de budgetgegevens van de WMO-consulent.

Aannemer

De aannemer voert het bouwwerk uit, weet tegen welk budget, op basis van een tekening en in overleg met bouwtoezicht gaat die aan de slag

Bij een grote verbouwing komt heel wat kijken. Hieronder staan enkele fasen en onderwerpen die belangrijk zijn bij een grote verbouwing:

Voorbereiding

Voordat u een aanvraag indient bij de gemeente, moet u zelf goed onder woorden kunnen brengen wat u voor voorzieningen wilt. Het gaat om voorzieningen die bedoeld zijn voor noodzakelijke zorg. Het is het goed om dit te overleggen met de ergotherapeut of andere zorgverleners. Probeer van verschillende scenario's uit te gaan, ook van de scenario's waar u liever misschien niet aan denkt. Denk na waar en hoe u straks wilt wonen. En houdt daar bij ook rekening met uw partner. Denk na over het gelijkvloers willen wonen, kunt u over 5 jaar nog wel traplopen ? Voordat u een WMO aanvraag de deur uit doet moet u goed duidelijk hebben wat u wilt. Oriënteert u zich daarom vooraf zo goed mogelijk. Bedenk hoe uw (woon)-toekomst er volgens u uit zou moeten zien. Laat u goed informeren. Bezoek beurzen, zoek het internet af en lees publicaties van patiëntenverenigingen. Leg contacten met mensen die al eerder verbouwd hebben. Spreek met uw arts(en) en specialist(en) over de te verwachten zorgsituatie. Voor nu en voor de toekomst. Probeer dit te vertalen naar een specifiek eisenprogramma voor uw woonsituatie. Laat een bouwkundige of architect, met ervaring in het verbouwen van huizen voor zorgdoeleinden, bouwschetsen op papier zetten, inclusief de hulpmiddelen. Probeer deskundigen op specifieke terreinen (ergonomie, regelgeving, bouwzaken, financiën ed.) uw verhaal op papier te laten ondersteunen. Samen met uw eigen, onderbouwde verhaal (argumentatie, ergo-eisen en bouwplan) staat u daarmee een stuk sterker bij uw Wmo-aanvraag.

Welke vragen kunt u zich stellen in dit stadium

  • Heeft het aanpassen van de woning zin, of kunt u beter gaan verhuizen.
  • Als u wilt aanpassen, welke mogelijkheden zijn er voor u, een stuk er bij aanbouwen of bijvoorbeeld gebruik maken van een traplift.
  • Zijn de aanpassingen over enkele jaren nog steeds functioneel, Bijvoorbeeld igv. progressieve aandoeningen?
  • Zijn de aanpassingen wel mogelijk (technisch, financieel, bestemmingsplan, welstand, toestemming verhuurder)
  • Wat vindt de buurt van de bouwplannen, zijn er buren die bezwaar zullen maken ?
  • Wat gebeurt er met de waarde van de woning na de aanpassing.
  • Valt de bouw die u van plan bent onder de WMO of wellicht onder een andere regeling?Wat zijn uw eigen financiële middelen?

Eisen aan de verbouwing.

Hieronder staan enkele belangrijke vragen die u moet kunnen beantwoorden als u gaat verbouwen. :

  • Wat moet het eindresultaat zijn van de verbouwing? Probeer dit zo zakelijk mogelijk op papier te zetten. Beperk u tot wat nodig is. Maar denk ook goed na over wat in de toekomst misschien nog nodig zou kunnen zijn. Geef aan hoe belangrijk verschillende wensen zijn, maak bijvoorbeeld een indeling in noodzakelijke wensen, belangrijke wensen en wensen die leuk zijn maar niet strikt noodzakelijk. Denk ook na over onderwerpen die praktisch zijn om meteen met de verbouwing te regelen. Denk bijvoorbeeld aan woningverbeteringen op gebied van veiligheid, brand, isolatie, verwarmingsketen en ventilatie.
  • Heeft u foto's van verbouwingen die door anderen zijn gedaan? Praat met mensen die een soortgelijke verbouwing hebben gedaan en vergelijk dit met uw situatie. Maak schetsen, en denk na over welke materialen u zou willen gebruiken voor de verbouwing.
  • Welke functie en wat voor doel krijgt de verbouwde ruimte? Moeten er bijvoorbeeld tilliften in de ruimte kunnen functioneren. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op het aantal vierkante meters die nodig zijn maar ook invloed op de keuze voor het soort vloer.
  • Zijn er nog meer veranderingen te verwachten in uw situatie waardoor er misschien nog meer verbouwd moet gaan worden?
  • Welke materialen wilt u gebruiken voor muren, vloer, plafond en dak?
  • Hoeveel stopcontacten en lichtpunten moeten er komen, zijn er wastafels nodig, of bijvoorbeeld een afvoer naar een riolering?
  • Zij er aansluitingen nodig voor computers of andere apparatuur? Waar moeten die komen?
  • Moeten er radiatoren worden geplaatst? Is het mogelijk met de huidige capaciteit van de verwarmingsketel.
  • Zijn er aansluitingen nodig voor (warm) water of gas?

Eisen aan de vakmensen die u nodig heeft

Wie schakelt u allemaal in bij uw verbouwing: een architect, een aannemer of een klusbedrijf of allemaal ? Of kunt u zelf de verbouwing uitvoeren ? Hieronder staan een aantal vragen die bij het maken van een keuze van de vakmensen kunnen helpen.

  • Is het een grote ingewikkelde verbouwing of een kleine overzichtelijke verbouwing ? Bij een complexe verbouwing is het wellicht verstandig om een gedegen plan van eisen op te stellen en een architect het ontwerp te laten maken. Bij een eenvoudige verbouwing kunt u misschien alles zelf doen of een klusbedrijf inhuren.
  • Hoe specialistisch zijn de werkzaamheden? Soms hoeft een verbouwing helemaal niet zo groot te zijn maar het kan wel specialistisch werk zijn. Oriënteert u zich en vraag advies aan leveranciers.
  • Wat kost het om de verbouwing uit te besteden? Vraag verschillende offertes aan architecten, aannemers en klussenbedrijven. De prijzen kunnen enorm verschillen.
  • Kunt u de verbouwing zelf uitvoeren ? Misschien zijn de voorbereidende of afwerkende werkzaamheden door uzelf te doen. Dit kan behoorlijk schelen in de kosten.
  • Bij de uitvoering van de bouw zijn verschillende mensen betrokken hieronder volgt een opsomming met de taken:

Architekt

 • Programma van eisen opstellen
 • Globaal ontwerp en detail ontwerp maken
 • Bestek opmaken
 • Vergunningen aanvragen
 • Bij de selectie van aannemers adviseren
 • De verbouwing begeleiden.

Aannemer

  • Uitvoering van het werk
  • Leveren van materiaal
  • Kunnen vaak grote projecten uitvoeren

Klussenbedrijf

  • Uitvoering van het werk
  • Kunnen soms niet alle materiaal leveren, zijn vaak meer gericht op alleen uitvoering van het werk
  • Kunnen vaak geen grote projecten uitvoeren

Met welke Wet- en Regelgeving krijgt u te maken bij een verbouwing en welke mogelijkheden voor financiering zijn er?

WMO

Bij bouwtrajecten krijgt u met wetgeving en regels te maken. Voor gemeentelijke subsidie is er de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet is er voor gemaakt om te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Via deze wet kunnen trapliften vergoed worden maar het kan ook zijn dat grotere verbouwingen mede gefinancierd kunnen worden via de WMO. Hiervoor kunt u dan een voorstel indienen bij uw gemeente. Voordat u dit doet is het verstandig eens te gaan overleggen met de gemeente om te inventariseren welke richtlijnen er voor die gemeente is. Gemeenten hebben hierin een grote vrijheid. Daardoor zijn de verschillen tussen gemeenten soms groot. De "Wmo-compensatieplicht" is anders dan de vroegere "Wvg-zorgplicht". Er bestaat geen recht meer op een voorziening. Gemeente en aanvrager zoeken gezamenlijk een maatwerk-oplossing voor het ondervonden probleem.

Fondsen

Naast de financiering via de WMO zijn er ook specifieke fondsen die aangeschreven kunnen worden. De meeste fondsen die aangeschreven kunnen worden zijn verenigd in de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Kijk op de website van FIN wat dit inhoud en bepaal of er misschien voor u een geschikt fonds tussen zit die u kunt aanschrijven. Kijk op www.verenigingvanfondsen.nl

Eigen financiering

Het kan verstandig zijn om een verbouwing zelf te betalen of financiering via een bank. Maak in alle gevallen een goed financieringsplan, zodat er geen verschil kan ontstaan tussen wat u kunt betalen en wat u moet betalen.

Bijzondere bijstand

Naast de Wmo en de fondsten kunnen extra kosten rond ziekte of handicap worden gecompenseerd via de bijzondere bijstand. De gemeenten zijn de uitvoerders van deze regeling, welke vooral is bedoeld om de laagste inkomens wat aanvullende steun in de rug te geven.