(0)

Ouderen hulpmiddelen
  • Elderly products

Ouderen Hulpmiddelen

Langer comfortabel thuis wonen met de juiste hulpmiddelen!
Search Site

Eenzaamheid

 

Wat is eenzaamheid ?

Er bestaan twee soorten eenzaamheid: emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Er wordt van sociale eenzaamheid gesproken als je graag meer contact met andere mensen wilt maar dat contact lukt niet. Als iemand weliswaar veel mensen om zich heen heeft, maar zich eenzaam voelt door het ontbreken van een emotionele verbondenheid met anderen, wordt dat emotionele eenzaamheid genoemd. Ouderen ervaren wat het is om mensen om zich heen te zien wegvallen, en voelen zich daarom vaak verlaten en hebben een eenzaam gevoel. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien of iemand zich eenzaam voelt. Zij zien niet hoe graag een betekenisvolle relaties met een partner, familie of vrienden gewenst is. En als je bijvoorbeeld een relatie hebt, zien ze niet dat je je in die relatie of ondanks die relatie ook eenzaam kunt voelen. Dit maakt eenzaamheid zo moeilijk in te schatten.

Oorzaken van eenzaamheid

De oorzaken van eenzaamheid kunnen een gevolg zijn van veranderingen in omstandigheden. Bijvoorbeeld een verhuizing naar een aanleunwoning waardoor veel contacten met oude buren verwateren. Soms is het moeilijk om weer nieuwe contacten op te bouwen. Wat veel voorkomt is eenzaamheid die ontstaat door overlijden van een partner of goede vriend. Ook kan het gebrek aan geld een oorzaak zijn van eenzaamheid. Lidmaatschap van bijvoorbeeld een biljartclub of een leesclub of met vrienden naar het café gaan kan te duur worden. Daarnaast kunnen er ook oorzaken meespelen die bij de persoon zelf liggen, persoonlijke eigenschappen, bijvoorbeeld iemand heeft moeite om contact met andere mensen te maken. Voor een steeds grotere groep ouderen geldt dat het bedlegerig zijn een oorzaak is van eenzaamheid. Enkele jaren geleden was opname in een zorginstelling van zelf sprekend als je langdurig bedlegerig was. In deze instellingen werd het contact met lotgenoten gelegd waardoor er minder gauw sprake was van eenzaamheid. In het concept van langer thuis wonen is het risico op vereenzaming groter dan het concept van zorginstellingen.

Hulp bij eenzaamheid

Aan eenzaamheid is vaak wat te doen. Het kan voor sommige mensen een goede optie zijn om in een woongroep te gaan wonen met meerdere ouderen. Ook technische hulpmiddelen, zoals beschreven bij hulpmiddelen, kunnen een deel van de oplossing zijn. Maar voordat u oplossingen bedenkt moet u eerst achter de oorzaak komen van de eenzaamheid. Het mooiste is als u zelf, eventueel met familie, vrienden, mantelzorgers achter de oorzaken van eenzame gevoelens kunt komen. En aan de hand hiervan oplossingen bedenkt. Probeer hiermee actief aan de slag te gaan. Lukt dit niet roep dan de hulp in van een maatschappelijk werker, een psycholoog of een coach. Beleid voor aanpak van eenzaamheid valt onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning, dus ook bij uw gemeente kunt u ondersteuning vragen

Ouderentelefoon - Nationaal Ouderenfonds

Speciaal voor ouderen is er de Ouderentelefoon. Hier kunt u terecht met al uw vragen. U kunt bellen wanneer u wilt, er zit altijd iemand voor u klaar om u te woord te staan. Het telefoonnummer van de Ouderentelefoon is 0900 – 60 80 100 (5 cent per minuut). Kijk ook verder op de site van het nationaal ouderenfonds nationaal ouderenfonds ouderentelefoon

Wmo

Beleidsmakers hebben de laatste jaren meer aandacht voor eenzaamheid. Een landelijk beleid op het gebied van eenzaamheidsbestrijding is er niet. Beleid voor de aanpak van eenzaamheid maakt veelal deel uit van ouderen- en welzijnsbeleid en van beleid voor depressiepreventie. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vormt daarbij het wettelijke kader. Gemeenten voeren de Wmo uit dus bij de gemeente waar u woont kunt u wellicht informatie krijgen.